Menu

Stopy paměti ve městě

21. 5. 2015
Historické centrum Prahy (Staré Město + Malá Strana)

Dílna proběhla přímo v pražských ulicích, kde jsme společně prošli několika lokalitami a přiblížili si
proměny jejich identit a významy s nimi spojené. V centru diskuze stály zejména možnosti využití
moderních technologií v kontextu „historických procházek“. Trasa procházky i doprovodné textové a
obrazové materiály byly účastníkům k dispozici v elektornické formě v tabletech. Zaměřili jsme se
rovněž na využití existujících projektů nabízejících alternativní čtení pražské minulosti – Praha sdílená a rozdělená, Paměť národa nebo Vetřelci a volavky. Tyto projekty ve fyzickém prostoru města různým
způsobem vytvářejí a zvýznamňují určité paměťové vrstvy, které je pak možné díky internetu na
jednotlivých místech v reálném čase „odkrývat“ a „číst“.