Menu

Proběhla letní škola Socialism Beyond Textbooks

Letos v srpnu proběhla mezinárodní Letní škola Socialism Beyond Textbooks určená studentům středních škol ze zemí bývalého východního bloku. Letní škola se konala 19.-23. srpna v Praze a zabývala se zkušeností se socialismem v zúčastněných zemích. Za Českou republiku se jí zúčastnili čtyři studenti a studentky středních škol. Níže naleznete odkaz na pozvánku na Letní školu a na blog projektu, v jehož rámci se Letní škola konala.

https://www.socialismrealised.eu/blog/summer-school-socialism-beyond-textbooks/
https://www.socialismrealised.eu/blog/