Menu

Práce s korpusem

14. 5. 2015
Filozofická fakulta UK Praha

Workshop, který společně vedli Tereza Mašková (ÚSTR), Václav Smyčka (Ústav českých dějin FF UK) a
Václav Cvrček (Ústav Českého národního korpusu), zaměřil pozornost na dialog mezi historiky a
lingvisty a na možnosti využití aplikací pro práci s korpusovými slovníky. Václav Cvrček v dialogu s
Václavem Smyčkou diskutovali a demonstrovali postupy, které mohou vést ke zodpovězení nejen
lingvistických, ale i historických výzkumných otázek, základní operace si vyzkoušeli i účastníci. Tereza
Mašková pak představila konkrétní projekt zabývající se výzkumem jazyka StB.