Menu

Michal Kurz

V současné době jsem doktorandem Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a pracuji v Masarykově ústavu Akademie věd ČR. Mezi témata, kterým se dlouhodobě věnuji, patří československá kultura padesátých let 20. století, dějiny české památkové péče, vývoj měst a architektury v 19. a 20. století. Na cyklu workshopů Historické dílny se podílím od roku 2015.