Menu

Eliška Borovková

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studiji historii se specializací Teorie a metodologie historické vědy. Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem pracovala jako redaktorka v Oddělení vzdělávání na Ústavu pro studium totalitních režimů. Během studia jsem se zapojila do přípravy Historických dílen, na kterých mě zaujalo hledani možného v přístupu k výuce dějin. Historicke dílny pro mě znamenají zejména dialog, nejen mezi účastníky ale i později mezi žáky a učiteli.