Menu

O nás

Historické dílny jsou tématické workshopy zaměřené na otázky moderní výuky a didaktiky dějepisu. Chceme vytvářet kreativní a praktický dialog mezi zájemci o historické vzdělávání napříč obory. Učitelé dějepisu a dalších humanitních předmětů, studenti, muzejní pedagogové i edukační pracovníci památkových objektů zde mohou sdílet zkušenosti z vlastní praxe, pokládat otázky a řešit problémy, s nimiž se potýkají. Namísto frontálních seminářů nabízejí Dílny prostor pro otevřenou diskuzi a tvůrčí práci s vybranými s tradičními i novými typy médií, jejichž prostřednictvím vstupuje historie do veřejného prostoru.

  • Kreativní dialog
  • Nová i tradiční média
  • Otevřená diskuze
  • Mezipředmětové a interdisciplinární vazby
  • Tvůrčí práce
  • Minulost jako aktuální problém

Kontakty

Lidé