Menu

Učebnice včera a dnes

Zveme Vás na listopadovou Historickou dílnu s názvem Učebnice včera a dnes, která se koná 15.11.2019 od 10:00 do 15:00 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Celetné ulici 20 na Praze 1.
Akci připravují studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci platformy Historické dílny.
Historická dílna se zaměří na učebnice dějepisu v proměnách času. Staré učebnice využijeme jako historické prameny, jejichž prostřednictvím můžeme rekonstruovat dobové pojetí dějepisu. Nad ukázkami z učebnic se můžeme ptát, k čemu měl dějepis sloužit, jaké bylo dobové pojetí organizace historického vědění, jaké velké vyprávění v učebnici převládalo či jakou roli přisuzoval text žákům a jakou učiteli.
V rámci dílny se pokusíme otestovat možnosti, jak staré učebnice využít ve výuce. Historická dílna se zároveň zaměří na současné učebnice dějepisu a jejich funkci ve výuce. Nabídne srovnání české a zahraniční produkce. V diskuzi se pokusíme určit vlastnosti ideální učebnice dějepisu a pokusíme se najít odpovědi na následující otázky:
  • Jak by měla vypadat moderní učebnice dějepisu a jaké funkce by měla plnit ve výuce?
  • V čem se česká produkce učebnic liší od trendů v zahraničí?
  • Jak se v minulosti  měnily české učebnice dějepisu?
  • Jaké společenské funkce plnil dějepis v minulosti a jaké by měl plnit dnes?

Dílna je koncipována jako otevřený prostor pro sdílení zkušeností a výměnu názorů mezi pedagogy, studenty humanitních oborů i dalšími zájemci z řad veřejnosti, které srdečně zveme k účasti.

Na dílnu je nutné se přihlásit pomocí formuláře zde: https://forms.gle/RtXSPVrBaviRFGZs5