Menu

Muzeum komunismu ve věznici?

V budově bývalé věznice v Uherském Hradišti má vzniknout nová expozice. Společná
prohlídka areálu někdejšího vězení poskytla prostor k přemýšlení o možnostech, které skýtá jakožto výstavní prostor. V průběhu dílny jsme se snažili dotknout otázek spojených s „muzealizací” tohoto místa, ale i obecnějších problémů vzpomínání na komunismus:

  •  Mělo by se jednat spíše o památník nebo o muzeum?
  •  Jakým způsobem vystavovat v „traumatizujících” prostorách připomínajících utrpení anásilí?
  • Jak vytvořit „didaktickou” expozici vhodnou pro návštěvy škol a jiných dětských
    kolektivů?
  • Jak vypadají expozice v jiných věznicích u nás a v zahraničí?

Při společné práci s historickými prameny, která probíhala v prostorech Slováckého muzea, jsme se zaměřili na pojmy, které se v souvislosti s věznicí objevují ve veřejném prostoru, a na to, jaké rámce tyto pojmy nabízejí. Nakolik se svým obsahem a významem odlišují „Muzeum komunismu“, „Muzeum státní represe“, „Památník totality“ či „Dokumentační centrum komunistické represe“?
Další tematický blok byl věnován diskuzi, kterou účastníci rozděleni do menších skupin vedli nad jednotlivými tématy, která můžeme v kontextu snah o „vystavování komunismu“ pokládat za důležitá: Práce s prameny v expozici, Didaktický rozměr muzejních expozic, Zahraniční inspirace, Vzpomínání na komunismus.

Ohlas v tisku:
https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/ucastnici-seminare-diskutovali-o-podobe-pamatniku-v-hradistske-veznici-20171125.html