Menu

Fotografie ve výuce dějepisu

19. 3. 2015
Filozofická fakulta FF UK

Během workshopu, jehož téma rozproudilo zajímavou diskuzi mezi přítomnými učiteli a studenty, jsme si vyzkoušeli, do jakých kontextů je možné historické fotografie zasazovat, a jak s nimi pracovat ve školní výuce.