Menu

Dokumentární film ve výuce

10. 4. 2015
Filozofická fakulta UK Praha

Workshop věnovaný problematice dokumentárního filmu vedli doktorandi oboru historie na FF UK
Kristina Andělová a Michal Sklenář. Na úvodní brainstorming, kde jsme společně relativizovali
samotný pojem „dokumentární film“, navázal obecnější úvod, během kterého jsme pracovali s
krátkými filmovými úryvky a demonstrovali na nich způsoby kritické práce s mediálním pramenem. V
druhé části jsme se zaměřili přímo na tématiku dokumentu a nabídli jsme účastníkům mediální
témata, skrze něž je možné přistupovat k výuce (nejen) dějepisu ve škole. Po každém „úkolu“
následovala kritická reflexe, která většinou rozproudila zajímavou diskuzi, kdy jsme společně
odhalovali pozitiva i slabiny daných přístupů a vymýšleli jsme, jak připravené aktivity vylepšit.
Workshop nabídl řadu nových podnětů a ukázal, jak plodná a v podstatě i nutná je diskuze, při které
jsou konfrontováni zástupci jak „teoretické“, tak i „praktické“ roviny školní výuky.